MEDLIN.cz

Бланки (извините только по-чешски)

Existují 3 možnosti, jak můžete formulář vyplnit a předat:

  • Elektronický formulář odeslaný z webu - tento způsob je doporučovaný. Formulář vyplníte přímo zde a na konci stisknete tlačítko Odeslat. Na Váš email dostanete potvrzení, že jsme Váš formulář přijali. Je to jednoduché. Pokud vyplníte a odešlete požadovaný formulář zde na webu, maximálně urychlíte Vaši návštěvu u nás. Tento způsob předání tiskopisu je nutno provést alespoň dva pracovní dny před Vaši návštěvou. Formuláře odeslané v den vyšetření či dokonce několik minut před vyšetřením nejsme schopni zpracovat, což jistě chápete... :-)

  • Elektronický formulář vytisknutý z webu. Formulář vyplníte přímo zde na webu a na konci stisknete tlačítko Tisknout formulář. Můžete tedy údaje vyplnit na svém počítači a na konci jej vytisknete a přinesete s sebou.

  • Klasický formulář v DOC nebo PDF. Vybraný dokument si stáhnete jako soubor, vytisknete a vyplníte ručně.

  • Od 1.4.2012 nařizuje zaměstnavateli, pro potřeby pracovně-lékařské (dříve závodní) péče, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vybavit zaměstnance žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách. Tento formulář naleznete zde: Formulář žádosti o provedení prohlídky zaměstnance formát PDF] . K prohlídce jej prosím doneste osobně. Děkujeme.Elektronické formuláře

Obecný formulář k posouzení zdravotní způsobilosti
Formulář k lékařské zdravotní prohlídce zaměstnance
Formulář žádosti o provedení prohlídky zaměstnance (vyplní a potvrdí zaměstnavatel) formát PDF]
POZOR, bez oficiální žádosti zaměstnavatele není možné prohlídku ani rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydat! Viz § 55, odst. zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost zajistit a uhradit v plné výši pro své zaměstnance lékařskou preventivní péči (Zákon č.373/2011 Sb., o specifiských zdravotních službách, Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, zejména ust. § 84 odst. 4 a následující, Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.) Pokud Vás zaměstnavatel vysílá k nám, abychom provedli pracovně lékařskou (dříve závodní) preventivní prohlídku, musí Vás vybavit touto nebo podobnou "Žádostí o provedení prohlídky zaměstnance", kde musí zejména vyplnit údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Tuto žádost opatří zaměstnavatel razítem a podpisem odpovědné osoby.
Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně
Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Klasické formuláře

Obecný formulář k posouzení zdravotní způsobilosti [formát PDF]
Formulář k lékařské zdravotní prohlídce zaměstnance [formát PDF]
Formulář žádosti o provedení prohlídky zaměstnance (vyplní a potvrdí zaměstnavatel) formát PDF]
POZOR, bez oficiální žádosti zaměstnavatele není možné prohlídku ani rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydat! Viz § 55, odst. zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost zajistit a uhradit v plné výši pro své zaměstnance lékařskou preventivní péči (Zákon č.373/2011 Sb., o specifiských zdravotních službách, Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, zejména ust. § 84 odst. 4 a následující, Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.) Pokud Vás zaměstnavatel vysílá k nám, abychom provedli pracovně lékařskou (dříve závodní) preventivní prohlídku, musí Vás vybavit touto nebo podobnou "Žádostí o provedení prohlídky zaměstnance", kde musí zejména vyplnit údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Tuto žádost opatří zaměstnavatel razítem a podpisem odpovědné osoby.
Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně [formát PDF]
Formuláře pro potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel [formát PDF]